POLÍTICA DE PRIVACITAT

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

 • Denominació social: SONIDO POSITIVO, S.L. (Des d’ara SONIDO POSITIVO)
 • Domicili social: Carrer Mossèn Elies nombre 14, Benicàssim, Espanya
  NIF: B-44513901
 • Registre: Inscrita al 2018.11.09 en Registre Mercantil de Castelló, Tom 1772, Foli 181, Inscripció 1 amb fulla CS-41.508.
 • Contacte:

II. DADES TRACTATS, FINALITAT I LEGITIMACIÓ

SONIDO POSITIVO realitza el tractament de les dades personals identificatives i de contacte de l’Interessat amb la finalitat de facilitar la gestió del procés de venda d’entrades, passades, abonaments i acreditacions i, en general, per prestar la informació o serveis que ens sol·liciti, inclosos aquelles dades personals financers o bancaris que siguin necessaris a l’efecte d’utilitzar els mitjans de pagament.

Per tant, La legitimació l’ostenta SONIDO POSITIVO per exprés consentiment prestat per l’Interessat, qui haurà de marcar la corresponent casella d’acceptació de manera prèvia a la remissió del formulari de contacte disposa la pàgina web; o per relació contractual en cas que l’Usuari adquireixi o contracti qualsevol dels productes o serveis oferts per SONIDO POSITIVO (entrades, càmping, marxandatge …).

Així mateix, les seves dades personals podran ser objecte de tractament a l’efecte de remetre-li informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els seus productes i serveis, en cas que expressament consenti tal tractament.

III. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

SONIDO POSITIVO l’informa que, excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda, no cedirem les seves dades a tercers.

1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El tractament de les dades es durà a terme durant tota la vigència de la relació contractual entre l’Interessat i SONIDO POSITIVO i, en cas que hi hagi consentit el tractament per a l’enviament de comunicacions comercials, fins que cancel·li la subscripció, revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret de supressió de les dades. En cap cas es durà a terme cap tractament per més temps del estrictament necessària en funció de la finalitat per a la qual van ser recollides les dades.

Sense perjudici de l’anterior, el període de conservació podrà mantenir-se en funció del tractament realitzat fins que transcorri el període de prescripció de les possibles infraccions o sancions de conformitat amb la legislació vigent.

2. DRETS DE L’INTERESSAT

Exercici dels drets: Els Interessats poden exercitar en qualsevol moment, mitjançant correu electrònic o carta certificada amb justificant de recepció a l’adreça de correu electrònica o postal que s’indica en l’apartat corresponent al responsable del Tractament, els següents drets:

 • Dret d’accés: El Interessat tindrà dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen, i certa informació sobre aquest tractament.
 • Dret de rectificació: El Interessat tindrà dret a obtenir la rectificació d’aquelles dades personals que li concerneixen i siguin inexactes.
 • Dret de supressió: El Interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les seves dades, que SONIDO POSITIVO estarà obligat a executar sense dilacions indegudes.
 • Dret a la limitació: L’Interessat tindrà dret a limitar el tractament de les seves dades personals que, en conseqüència, únicament podran ser objecte de tractament per SONIDO POSITIVO per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat: L’Interessat tindrà dret a sol·licitar de SONIDO POSITIVO la remissió a un altre responsable de les dades que li hagi facilitat.

Per poder facilitar-li l’exercici dels drets, caldrà que acrediti que és el titular dels mateixos mitjançant document oficial acreditatiu, i que indiqui el dret que vol exercitar així com les dades afectats.

 • Revocació del consentiment: El Interessat podrà, en qualsevol moment, revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals o per a la recepció de comunicacions comercials.
 • Reclamació davant l’Autoritat de Control: Se li informa que pot cursar reclamació davant la corresponent Autoritat de Control, en el cas d’Espanya, l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades

3. COOKIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi de la seva navegació, segons es detalla en la nostra Política de Cookies